WAIATA-Ā-RINGA

RUAPEHU E – TŪ MAI E KORO
Nā Che Wilson

Hei tūranga, hei wai ora e

Tū mai e koro, Ruapehu e (hi, hi, hi ha)
He pātaka iringa kōrero (Paretetaitonga)
He whare toka e, he whare āhuru
Te poutokomanawa o te iwi
Te poutokomanawa o te iwi

E rere, Te Waiū-o-Te-Ika (hi, hi, hi ha)
I Te Wai ā-moe ki Tangaroa e (he wai tōtā)
Wai-ariki-rangi e, Wai-ariki-nuku e
He wai tiehu te awa o Whangaehu
He wai tiehu te awa o Whangaehu

He pou te pou i poua ki runga (ki Rangi-tāmore-nui)
He pou te pou i poua ki raro (ki Papa-tāmore-nui)
Poua ki te whenua, poua ki te rangi e
Hei tūranga, hei wai ora e
Hei tūranga, hei wai ora e
Hei wai o-ra eee (poua ki Ruapehu)
‘AUE Hiii!

WAIATA

NGĀ KURA NŌ ROTO
Nā Che Wilson ngā tuhituhi wairua i whāwhā

Ngā kura nō roto ngā wai o Rotokura
Ko te kura Atua, kura tangata ee
Ko te kura whenua, te kura wairua
I poua ki te ao kia puta mai ee

Ko te kura Māoritanga, te kura māramatanga
Te kura whakaoranga, hikitia ee
He mana hiki nuku, he mana hiki rangi
Nō Te Punga-o-ngā-rangi, te wai ora ee
Nō Te Punga-o-ngā-rangi, te wai ora ee

HE TAU KA WHANGA
Kōrero Wairua

He tau ka whanga
He tau ka kite
He tau ka hua e
Hua te tūmanako
Hua te tāngata
Hua te wai ora e

E KORO E
Nā Che Wilson i tito

Ko au, ko koe, e koro e
Ruapehu kei runga e
Ko ngā wai heke kei raro e
Ka tū au, ki runga e
Ko au, ko koe, e koro e

Ruapehu kei runga e
Ko ngā wai heke kei raro e
Ka tū au, ki runga e
Ko au, ko koe, e koro e
Ko au, ko koe, e koro e
E koro eee

WAIATA TANGI

KĀTI ANŌ AU
Nā Te Riaki

Kāti anō au hei moka’ kāhu ii
E pāro haere ana nā waenga i te tāhora
Āpiti mai ai kia Kārewarewa.
Ko ōna kōrero kake ki te rangi
O mahi, o mahi mā wai e māu.
Kahore nei he tangata kia kite ake au
I pā kakaha ai te kawenga ki te wao
Kia tō tahi rā me hoki mai ki ahau
He aha tāu (tā koutou) e whakaingona na.
Kei whea ngā (te) mātua e wai tauna nei tātau
Kua iri noa ia i te whata nā Maru
Whiua ki Meremere ko te ruturutu kau
Tō atu e te rā, tō atu ki te rua iii.

KA TANGI TE AROHA
Nā Che Wilson

Ka tangi te aroha ki te hunga kua ngaro
Kua riro ki tua o Murimotu
Ki te ao wairua eei

HE PĀTERE

NŌ MUA
He waiata wairua – he pātere, he poipoi hoki

Nō mua mai anō e te iwi mōrehu, te tukitukinga i te whare o mata atua Tāne. Ka totoro tahau waho ki te hura i te riu o te waka ki runga kia riro ake ko te punga o te kakawai taiherehere iho ki te mātā wai puna, o puna i kimihia. Nāu nei rā i tiki atu i moe i taku puhi kahurangi, whakamoemoea atu te tapu, te ihi, te mana māna, o tua whakarere.

Tēnei au kei runga kei maunga tāpapa kaupapa whakanekeneke. Te titiro nei ki te kōriporipotanga mai o te rorohau. Ka rongo au ko Rangitaiki, Rangi-kimihia, Rui-ngā-rangi, Tuhi-ngā-rangi, Rangi-whakatekateka. Ēhara hoki rā i te rangi hanga noa. Kei a rangi tohe atu, ka totohe tonu au e te iwi, ki te hura i te riu o Te Punga-o-ngā-rangi. E rongo koe i a Rangi-ka-pakē, i a Rangi-ka-haruru, Rangi-tū-mua, tū-mai, tū-tahi, tū-hāpahapainga, kia rewa ki runga kia Tūnuiārangi, Rangi-hiwi-nui, hiwi ake ki uta e te iwi e.

TŪ MAI UENUKU

Tū mai Uenuku
Kia rangona
E te ao
Tõ kaha rā
Hapaitia ai
Te aroha

Te iti me te rahi
Te tī me te tā
Mouri tāngata
Mouri kõrero
Awhiowhio rā
Haramai pikimai
Whakatau mai rā
Ki te takahangatanga o Mātua

Tū mai Uenuku
Kia rangona
E te ao
Tõ kaha rā
Hapaitia ai
Te aroha

He aha te tangi e rongo nei au?
Ko te tini me te mano
O Uenuku
Nāna Te Piki
E kiia nei
“Rā he tihi ki te Rae
He Mākõtuku!”

Tū mai Uenuku
Kia rangona
E te ao
Tõ kaha rā
Hapaitia ai
Te aroha

STAND TALL UENUKU

Stand tall Uenuku
Let all the world know
Our love is inherently
A continuous flow…

All peoples great and small
Generations near & far
People power and vocalised
A whirlpool of sorts
Come ascend stay for a while
Here on our ancestral tramping grounds

Stand tall Uenuku
Let all the world know
Our love is inherently
A continuous flow…

What is that I hear?
Indeed tis the peoples of
Uenuku
Te Piki proclaimed
“Look yonder to the peaks
A White Heron appears tis the sign of a vibrant people!” *

Stand tall Uenuku
Let all the world know
Our love is inherently
A continuous flow…

* Nā Te Pikikõtuku